ОРТ е невладина, непрофитна и независна организација за промоција, обука, спроведување и воведување на принципите на одржливиот развој.

Дали ја знаете Вашата насока кон иднината? НИЕ ЈА ДЕФИНИРАВМЕ!

за подобра иднина, безбедност, здравје и правда.
Сектори на делување: 1. животна средина, 2. социјална благосостојба, 3. локален развој
 1. Локални самоуправи, организации, управни органи и претпријатија со кои ОРТ успешно соработуваше во изминативе години image description image description
  image description Соработници
 2. Министерства, фондации и претпријатија кои ја дадоа поддршката на ОРТ во изминативе години image description image description
  image description Донатори
 1. Награди за секојдневното работење на ОРТ image description image description
  image description Признанија
 2. Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд image description image description
  image description Вработување
 1. Одржливост на граѓански здруженија преку вмрежување за социјално претприемништво image description image description
  image description Туризам
 2. Овозможување на безбеден превоз на мигрантите низ Македонијаimage description image description
  image description Миграции
 1. Поддршка на женската моќ на Ромките во демократските процеси image description image description
  image description Пратенички
 2. Заеднички одговорности за загадувањето на воздухотimage description image description
  image description Аерозагадување